Regulamin

Regulamin

1.Założenia ogólne

1.1 Zapisy trwają od 12.06.2016r. od godziny 12:00 i potrwają do 04.07.2016r. do godziny 22:00.
1.2 Spotkania rozpoczynają się w 09.07.2016r. o godzinie 10/11.
1.3 Nazwa turnieju: IT-life Cup 2016 #1!
1.4 Organizatorem turnieju jest IT-life.pl .
1.5 Poprzez udział w rozgrywkach gracze akceptują niniejszy regulamin.
1.6 Zastrzegamy sobie możliwość zmiany treści regulaminu do momentu rozpoczęcia rozgrywek, jak i w ich trakcie bez informowania o tym uczestników.
1.7 Ilość miejsc w turnieju jest uzależniona od decyzji koordynatorów gry Counter-Strike: Global Offensive, jak i administratorów rozgrywek.
1.8 Kwestie nieobjęte poniższym regulaminem rozstrzygane są z ręki koordynatora lub administratora rozgrywek. W przypadku poważniejszych przewinień w grę wchodzi Kodeks Karny.
1.9 Udział w turnieju mogą wziąć jedynie osoby, które poprawnie wypełniły formularz zgłoszeniowy. Wymagane jest także dodanie konta gry.!!
1.9.1 W zmaganiach mogą wziść udział gracze zamieszkali na terenie Polski.
1.10 Wszelkie zastrzeżenia podczas trwania turnieju należy natychmiast kierować do obsługi i sędziów.
1.11 W momencie rozpoczęcia pojedynku uważa się, że ustawienia serwera zostały zaakceptowane przez obydwie Drużyny. Kwestie sporne dotyczące ustawień serwera rozstrzygną osoby wyznaczone przez Organizatora.
1.12 Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie w celach promocyjnych zdjęć, nagrań filmowych oraz dźwiękowych z ich udziałem wykonanych podczas trwania Turnieju.
1.13 Zapisy na turniej odbywać się będą przy pomocy platformy przygotowanej na portalu IT-life.pl .
1.14 Mecze odbywają się na serwerach przygotowanych przez administratora.
1.15 Mecze odbywają się w ściśle określonych godzinach.
1.16 Bezpodstawne wzywanie admina na stronie może zostać ukarane 1 TK dla gracza.
1.17 Uczestnicy zgadzają się na publikację próbek oraz stream na żywo z meczów pod adresem hitbox.tv/IT-life . Stream i materiały będą publikowane w Internecie na stronach powiązanych z organizatorem turnieju.
1.18 Podanie nieprawdziwych danych będzie skutkowało dyskwalifikacją drużyny.
1.19 Streamowanie meczów w ramach turnieju tylko za zgodą organizatorów!!!
1.20. Rejestracja gracza wymaga uiszczenia wpłaty tzw. „wpisowego” w wysokości ustalonej przez organizatorów tj. 10zł .
1.21. Wpłaty dokonywane są na konto organizatora

Nr konta: 53 1240 1851 1111 0010 5280 7146
Tytuł: Nazwa/nick na steam

1.22. Nie istnieje żadna inna forma wpłaty wpisowego
1.23. Wpłacone kwoty nie podlegają zwrotowi w przypadku rezygnacji gracza
1.24. Wpisowe może zostać zwrócone jedynie w przypadku odwołania turniej.

2. Formuła turnieju

2.1 Rozgrywka dotyczy turnieju w grze Counter-Strike: Global Offensive.
2.2. Mecze Online rozgrywane będą wewnątrz grup.
2.3.Wewnątrz każdej grupy każdy gracz zmierzy się ze wszystkimi innymi graczami w danej grupie, w celu wyłonienia najlepszego gracza , który weźmie udział w Ćwierćfinałach.
2.4 Turniej odbywa się w systemie BO1, od eliminacji do półfinałów. Finał rozgrywany jest w systemie BO3.
2.5 Zmiana stron następuje automatycznie po 12 rundach.
2.6 Mapa kończy się w momencie osiągnięcia przez któregoś z zawodników sumy trzynastu (13) punktów.
2.7 W przypadku remisu wymagana jest dogrywka składająca się z trzech rund po każdej ze stron.
2.8 Każda runda trwa 60 sekund.
2.9 Mapa na której rozgrywany jest turniej to:
Aim_map   https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=122443683
2.9.1 Finał rozgrywany jest na dwóch (w przypadku remisu na trzech) mapach:
Awp_arena  https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=143802904
Aim_allpistols  https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=538178104&searchtext=
Aim_map2_go  http://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?l=polish&id=127178704

3. Zasady rozgrywki

3.1 W przypadku, gdy gracz nie podejmuje się wymiany ognia z przeciwnikiem, lecz ciągle ukrywa i czeka aż minie czas – runda taka jest dla niego uznawana za przegraną.
3.2. Każdy gracz zobowiązany do nagrywania dema poprzez komendę “Record xxx”, gdzie xxx to nazwa dema, a następnie przechowywanie go do momentu rozegrania kolejnego spotkania.
3.3 Nie zalecamy stosowania znaków specjalnych w nazwie dema.
3.4 Każdy gracz ma 5 minut po zakończeniu spotkania na wystosowanie odpowiedniego żądania dla przeciwnika o udostępnienie nagrania. Po tym czasie wszelkie protesty są bezpodstawne.
3.5 Prośba o demo musi składać się z numeru rundy i dokładnego opisu problematycznej sytuacji.
3.6. Spotkania rozgrywane są w terminach podanych nad drzewkiem (tabelą).
3.7 Spotkanie może odbyć się, za zgodą obojga graczy, we wcześniejszym terminie, lecz nie może w późniejszym.
3.8. Jeżeli w wyznaczonym czasie na rozegranie spotkania, mecz nie zostanie zakończony z powodu dalszej niemożności porozumienia się obu graczy co do godziny lub braku kontaktu z obu stron, mecz zostaje unieważniony i nikt nie przechodzi dalej. Jeśli jeden z uczestników chce rozegrać mecz w wyznaczonym czasie, a drugi nie może bądź nie chce tego uczynić, jest to jednoznaczne z walkowerem.
3.9 Każdy z graczy może spóźnić się maksymalnie 2 minuty. Po tym czasie następuje dyskwalifikacja nieobecnego.
3.10 Aby zgłosić nieobecność przeciwnika należy wejść na serwer, następnie wpisać w konsoli komendę status, jak zrobić screenshot potwierdzający słuszność zgłoszenia.
3.11 W przypadku, gdy STEAM_ID któregoś z graczy nie zgadza się z podanym w ankiecie należy zaprzestać rozgrywania meczu jeszcze przed jego rozpoczęciem. Po rozegraniu spotkania gracz pozbawiona zostaje prawa do wystąpienia o w/o argumentując to nieodpowiednim STEAM_ID.
3.12 W przypadku chęci udostępniania rozgrywek z własnego serwera poprzez GOTV należy ustawić opóźnienie minimum 60 sekund , aby uniknąć oskarżeń o oszustwo.
3.13 Podczas rozgrywania meczu na serwerze nie może znajdować się żaden obserwator (spectate) z wyjątkiem administratora, koordynatora, organizatora.

4. Sprawy organizacyjne

4.1 Komunikacja z administratorami rozgrywek, w tym koordynatorami, specjalnie na potrzeby owego turnieju odbywa się na serwerze TeamSpeak.
4.2 Dane połączeniowe serwera TeamSpeak zostaną podane na chacie turnieju/wiadomości email.
4.3. Każdy uczestnik ma obowiązek być obecnym na serwerze TeamSpeak na kanale….. 30 minut przed rozpoczęciem turnieju.
4.4 Zapisy odbywają się poprzez specjalnie zaprojektowany formularz zgłoszeń uprzednio zapowiedziany, jak i przedstawiony na stronie gry Counter-Strike: Global Offensive.
4.5 Nagminne nieprzestrzeganie regulaminu może skutkować karą wykluczenia z wszelkich rozgrywek organizowanych przez IT-life.pl.

a26

5. Media

5.1 Gracze są zobowiązani do nagrywania dem za pomocą odpowiedniej komendy w konsoli gry. Cały zabieg został opisany w rozdziale III. punkcie 3.2.
5.2 Gracze mają obowiązek robienia zrzutów ekranu po każdej zakończonej połowie spotkania.
5.3 Przed rozpoczęciem spotkania, jak i każdym dołączeniu zawodników na serwer (po ewentualnym disconnect) należy zrobić zdjęcie komendy “status”.
5.4 Wszelkie media muszą zostać dodane na stronie spotkania maksymalnie 5 minut po zakończeniu rozgrywki. (SS, dema jedynie na specjalnie życzenie przeciwnika lub administracji).
5.5 Wszelkie nieprawidłowości w rozgrywce muszą zostać udokumentowane i przedstawione w komentarzach do meczu.

6. Zakazy i kary

6.1 Zakazane jest wykorzystywanie programów trzecich, jak i błędów gry, mapy.
6.2 Wykrycie, jak i udowodnienie winy przeciwnikowi skutkuje jego natychmiastowym wykluczeniem z rozgrywek.
6.3 Dowody należy wysyłać bezpośrednio do administracji w wiadomości prywatnej.
6.4. Chat w grze służy jedynie komunikacji graczy, którzy zobowiązani są do bezwzględnego zachowania kultury osobistej.
6.4.1 Wszelkie przejawy agresji, niepożądanego zachowania zostaną odpowiednio ukarane.
6.4.2 Wszelkie ustalenia co do rozgrywki należy uzgadniać z koordynatorem na serwerze TeamSpeak.
6.5. Blokada VAC na którymkolwiek z profili Steam oznacza zakaz udziału w turnieju.
6.6 Brak udostępnienia wymaganych mediów znajduje usprawiedliwienie jedynie wtedy, gdy wynik został potwierdzony przez obu graczy.

7. Nagrody

7.1. Fundatorami nagród są firmy: Arrozi.se, SkinJoker.pl , Kinguin.net, IT-life.pl
7.2 Nagrody za odpowiednie miejsca:
Miejsce 1: Fotel gamingowy Torretta – Green – Arozzi                                                                                                                          ★ Karambit | Urban Masked (Field-Tested) – SkinJoker                                                                                                         Voucher 50 Euro do sklepu Kinguin
Miejsce 2: ★ Bayonet | Rust Coat (Battle-Scarred) – SkinJoker                                                                                                             Voucher 30 Euro do sklepu Kinguin
Miejsce 3: ★ Flip Knife | Crimson Web (Battle-Scarred) – SkinJoker                                                                                                     Voucher 20 Euro do sklepu Kinguin
7.3 Nagroda “rzeczowa” zostanie przekazana w ciągu 30 dni przez koordynatora