Regulamin: IT-life Cup 2016 Fifa 17

Regulamin: IT-life Cup 2016 Fifa 17

1. Informacje o Turnieju
1.1. Udział w turnieju jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
1.2. W turnieju może wziąć udział każdy
1.3. Zapisy do turnieju trwają do 17 grudnia 2016r poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie organizatora www.it-life.pl lub osobiście w dniu turnieju do godz. 14:00
1.4. W Turnieju może wziąć udział maksymalnie 64 uczestników,  decyduje kolejność zgłoszeń.
1.5. Uczestnik otrzyma niespodziankę, jeżeli dostarczy na potrzeby Turnieju konsolę PS4 wraz z grą FIFA 17. Wszyscy zainteresowani proszeni są o kontakt mailowy: danowskipawel@gmail.com
1.6 W turnieju jest wpisowe w wysokości 10zł. Wpisowe należy wpłacać na konto lub w dniu turnieju do godz. 10:00
1.7. Wszystkie informacje odnośnie turnieju będą podawane na stronie organizatora

2. System rozgrywek
2.1. Cały turniej zostanie rozegrany systemem pucharowym
2.2. W fazie pucharowej gramy jeden mecz. Jeżeli mecz zakończy się remisem, gramy dogrywkę i karne
2.3. W Finale zostanie rozegrany jeden mecz.
2.4. Rozstawienie zespołów w fazie pucharowej zostanie podane na infografice w dniu turnieju.
2.5. Turniej będzie rozgrywany na konsoli Playstation 4 i grze Fifa 17. Dopuszcza się rozgrywanie meczu swoimi „padami”.
2.6. Każdy z uczestników przed każdym swoim meczem ma prawo wyboru dowolnej drużyny klubowej lub reprezentacyjnej.
2.7.Ustawienia gry: długość połowy: 6 minut, poziom trudności: legendarny, poziom trudności bramkarza: legendarny, prędkość gry: normalna, spalone: włączone, kontuzje: wyłączone, zagrania ręką: wyłączone, obrona: obrona taktyczna.
2.8. Ustawienia gry w finale: długość połowy: 8 minuty, poziom trudności: legendarny, poziom trudności bramkarza: legendarny, prędkość gry: normalna, spalone: włączone, kontuzje: wyłączone, zagrania ręką: wyłączone, obrona: obrona taktyczna.
2.9. Przed każdym meczem zawodnik może zmienić taktykę i ustawienie zespołu, jednak przez nie dłużej niż 2 minuty.

3. Postanowienia końcowe
3.1. Organizatorzy rozgrywek rezerwują sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie. W takim przypadku odpowiednia informacja zostanie ogłoszona na turnieju.
3.2. Wszystkie kwestie sporne nie opisane w Regulaminie rozstrzyga Główny Administrator Turnieju.
3.3. Podczas trwania turnieju mogą wystąpić opóźnienia, więc każdy gracz jest zobligowany do posiadania przy sobie włączonego telefonu komórkowego, co w razie nieobecności w danej chwili pozwala na szybkie przekazywanie informacji dotyczących turnieju.
3.4. Należy zachować kulturę osobistą, obrażanie innych graczy czy też wypowiadanie się w sposób niestosowny w grze podczas turnieju będzie karane, do wykluczenia gracza z turnieju włącznie.
3.5. W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia sprzętu, osoba która dokonała tego czynu jest zobowiązana do pokrycia pełnego kosztu naprawy sprzętu lub opłaca jego równowartość.
3.6. Gracz zachowujący się w sposób niesportowy, wulgarny lub łamiący regulamin może zostać wykluczony z rozgrywek.