CS:GO 5vs5 – Regulamin

CS:GO 5vs5 – Regulamin

1. Informacje o Turnieju
1.1. Data przyjmowania zgłoszeń do 03.08.2017r.
1.2. Data – 12-13 sierpnia 2017, start godz. 10:00
1.3. Miejsce – Ełk
1.4. Ilość drużyn 8
1.5. Uczestnicy zgadzają się na publikację próbek oraz stream na żywo z meczów. Stream i materiały będą publikowane w Internecie na stronach powiązanych z organizatorem turnieju.

2. Drużyny i rejestracja
2.1. Każda drużyna musi liczyć 5 osób.
2.2. Każda drużyna musi posiadać kapitana, który jest łącznikiem z organizatorami.
2.3. Skład drużyny musi być stały przez cały przebieg turnieju.
2.4. 8 drużyn zostanie wyłonionych poprzez eliminacje online za pośrednictwem Allplay.
2.5. Udział w eliminacjach mogą wziąć drużyny, które zgłosiły się za pomocą formularza oraz uiściły  opłatę 150zł.
2.6. W eliminacjach może wziąć udział 32 drużyny.
2.7. Regulamin eliminacji będzie dostępny na stronie Allplay
2.8. Podanie nieprawdziwych danych będzie skutkowało dyskwalifikacją drużyny.

3. Struktura turnieju
3.1. W turnieju weźmie udział 8 drużyn.
3.2. Turniej finałowy odbędzie się wg drabinki single elimination.
3.3. Mecze turnieju odbędą się w formacie:
– BO1 – faza eliminacyjna
– BO3 – faza playoff oraz finały
3.4. Organizator zastrzega sobie prawo do rozstawienia drużyn w drabince.
3.5. Godziny meczów będą podane na początku imprezy kapitanom.
3.6. Wszelkie zastrzeżenia podczas trwania turnieju należy natychmiast kierować do obsługi i sędziów.

4. Mecze
4.1. Mecz, na który nie stawiła się drużyna, zostaje zakończony walkowerem (po 5 minutach od planowanego momentu rozpoczęcia).
4.2. Mecz, który zostanie przerwany z przyczyn technicznych, będzie powtórzony (połówka) wyniki z tej połówki nie będą przepisane!.
4.3. Mecze rozgrywane są systemem 5on5, MR15.
4.4. Obowiązują mapy: de_dust2, de_cobblestone, de_inferno, de_mirage, de_cache, de_overpass, de_train,
4.5. Wybór mapy następuje poprzez odrzucanie map przez kapitanów drużyn .
4.6. O położeniu danej drużyny (terrorist, counter-terrorist) decyduje „nożówka”, keep rozgrywana na początku meczu.
4.7. Jeśli w czasie „nożówki” przeciwnik schowa się aby wygrać rundę przez zakończenie czasu, osoba która się schowa przegrywa.
4.8. Po rozegraniu 15 rund następuje zmiana „stron”.
4.9. Gramy do momentu aż jedna z drużyn osiągnie 16 punktów.
4.10. Każdy gracz korzysta z własnej myszki, klawiatury, słuchawek i podkładki.
4.11. Na wszystkich komputerach zainstalowany będzie program Gamma Adjuster.
4.12. Akceleracja na każdym komputerze będzie wyłączona.
4.13. Obowiązującym komunikatorem będzie Ventrilo bądź TeamSpeak3
4.14. Każda drużyna może posiadać jednego gracza rezerwowego.
4.15. Zmiany gracza wolno dokonać tylko w czasie pauzy na początku rundy (podczas freezetime) lub w przerwie między ćwiartkami (jedna na mapę).
4.16. Każdy z graczy może użyć swój config, każda zmiana w podstawowym config’u czyli config.cfg będzie karana punktami karnymi.
4.17. Każda drużyna ma prawo do 2 pauzy 5 minutowe na każdą mapę
4.18. Stanowczo zabrania się uczestnikom turnieju instalowania na komputerach jakiegokolwiek oprogramowania, wyłączając sterowniki potrzebne do poprawnego działania sprzętu przyniesionego przez gracza.
4.19. W momencie rozpoczęcia pojedynku uważa się, że ustawienia serwera zostały zaakceptowane przez obydwie Drużyny. Kwestie sporne dotyczące ustawień serwera rozstrzygną osoby wyznaczone przez Organizatora.
4.20. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie w celach promocyjnych zdjęć, nagrań filmowych oraz dźwiękowych z ich udziałem wykonanych podczas trwania Turnieju
4.21. Uczestnicy biorą udział w Turnieju dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowej majątkowe, które wystąpią przed, podczas lub po Turnieju.
4.22. Nazwa zespołu nie może być obraźliwa ani mieć żadnego pod teksu w przeciwnym wypadku zostanie usunięta z zapisanej listy.
4.23. Rejestracja drużyny jest równoznaczna z akceptacją regulaminu.
4.24. Regulamin może zostać zmieniony przed turniejem.

5. Postanowienia ogólne
5.1. W turnieju udział mogą wziąć osoby po ukończeniu 15 roku życia.
5.2. Zawodnicy w przedziale wiekowym 15-17 lat muszą posiadać pisemną zgodę rodziców
5.3. Organizator nie zwraca wpisowego po dokonaniu wpłaty i rezygnacji drużyny.

Wszelkich zmian sprzętowych jak wymiana pada/klawiatury/myszki itp dokonuje tylko i wyłącznie obsługa imprezy.

Organizator zastrzega sobie prawo do nieznacznej zmiany regulaminu podczas trwania turnieju.